Disclaimer

Welkom bij Labelfabriek.nl! Voordat je gebruikmaakt van onze diensten en producten, willen we je vragen om deze disclaimer zorgvuldig door te lezen. Door onze webshop te bezoeken en te gebruiken, ga je akkoord met de onderstaande voorwaarden en bepalingen. Indien je niet akkoord gaat met deze disclaimer, verzoeken wij je vriendelijk om onze website niet te gebruiken.

  1. Inhoud van de website: De informatie, producten en diensten die beschikbaar zijn op onze website worden met de grootst mogelijke zorg samengesteld. We streven ernaar om accurate en actuele informatie te verstrekken. Echter, we kunnen geen garantie bieden voor de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of actualiteit van de inhoud. Het gebruik van de informatie op onze website is op eigen risico.
  2. Productinformatie: We streven ernaar om gedetailleerde en nauwkeurige productinformatie te verstrekken, inclusief afbeeldingen en beschrijvingen. Desondanks kunnen er typografische fouten, onjuistheden of weglatingen voorkomen. We zijn niet verantwoordelijk voor dergelijke fouten en behouden het recht voor om de informatie op elk moment te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.
  3. Aankopen en betalingen: Het plaatsen van een bestelling in onze webshop verplicht je tot aankoop van het gekozen product of de gekozen dienst. Alle prijzen zijn vermeld in de lokale valuta en zijn inclusief belastingen, tenzij anders aangegeven. We streven ernaar om betrouwbare en veilige betalingsmethoden aan te bieden. Echter, we zijn niet verantwoordelijk voor eventuele schade, verlies of kosten die voortvloeien uit problemen met betalingsverwerking door derden.
  4. Levering en verzending: We spannen ons in om je bestelling tijdig en correct te leveren. Verzendtijden kunnen echter variëren afhankelijk van de locatie en externe factoren waarover we geen controle hebben. We zijn niet aansprakelijk voor vertragingen, verlies of schade tijdens het verzendproces. Raadpleeg onze verzendvoorwaarden voor meer informatie.
  5. Externe links: Onze website kan links bevatten naar externe websites of bronnen die niet onder onze controle vallen. We zijn niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid, inhoud, advertenties, producten, diensten of andere materialen op dergelijke externe websites. Het volgen van deze links is op eigen risico.
  6. Intellectueel eigendom: Alle inhoud op onze website, inclusief maar niet beperkt tot teksten, afbeeldingen, logo’s, handelsmerken en software, is beschermd door intellectueel eigendomsrecht en blijft ons eigendom of eigendom van de respectieve eigenaren. Het is niet toegestaan om onze inhoud te kopiëren, reproduceren, wijzigen of distribueren zonder onze uitdrukkelijke toestemming.
  7. Toepasselijk recht: Deze disclaimer is onderworpen aan de wetten van het land waarin wij gevestigd zijn. Eventuele geschillen die voortvloeien uit het gebruik van onze webshop zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken van dat land.

Als je vragen of opmerkingen hebt over deze disclaimer, neem dan contact met ons op. We staan klaar om je te helpen.